Veilige basisschoolomgeving

EEN ONTWERP VOOR VEILIG GEDRAG

VEILIGE BASISSCHOOLOMGEVING: HAAL- EN BRENGGEDRAG VAN OUDERS

Aanleiding
Veilig Verkeer Nederland (VVN) zet zich in voor een verkeersveilige leefomgeving. Dat een deel van de ouders hun kind(eren) met de auto naar school brengt is voor VVN een belangrijk punt van zorg. De haal- en brengmomenten zorgen steeds voor een sterke piek in parkerende en geparkeerde auto’s rondom school en veroorzaken hiermee een (beleving van een) onveilige omgeving. Onderzoek door TNS NIPO wijst uit dat er bij 58% van 2.311 onderzochte basisscholen gevaarlijke situaties ontstaan door drukte tijdens het brengen en halen van leerlingen. Daarnaast doen kinderen geen fietservaring op wanneer ze met de auto naar school gebracht worden.

Doel
VVN wil uiteindelijk het haal- en brenggedrag van ouders positief beïnvloeden, dat wil zeggen dat minder mensen hun kinderen met de auto naar school brengen. Het doelgedrag is daarom: kinderen vaker op de fiets of lopend naar school brengen/laten gaan. Tijdens dit project zetten we een eerste stap richting een interventie voor dit doelgedrag. Concreet betekent dit dat we antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Op welke doelgroep kan VVN zich het beste focussen?
  2. Waarom brengen ouders binnen de gekozen doelgroep hun kinderen met de auto naar school? Welke factoren (in breedst mogelijke zin) spelen een rol? Wat zouden redenen zijn om dat anders te (gaan) doen?
  3. Waar liggen mogelijkheden/aanknopingspunten om het doelgedrag te stimuleren?

Aanpak
Om deze vragen te beantwoorden voeren we een literatuurstudie uit, organiseren we een focusgroep met experts, doen we observaties op locatie en houden we diepte-interviews met betrokkenen.

Beoogd resultaat
Als eindproduct wordt er een rapport opgeleverd met inzichten in drijfveren van het (on)gewenste gedrag en drijfveren vertaald naar mogelijke aanknopingspunten voor interventies.

Looptijd januari – juni 2018

WIE WAREN ALLEMAAL BIJ DIT PROJECT BETROKKEN?

Dirk Ploos van Amstel, Sandra Bukman, Sander Hermsen, Reint Jan Renes

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

E info@ucreate.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?