THERAPIETROUW

EEN ONTWERP VOOR GEZOND GEDRAG

VERPLEEGKUNDIGEN ONDERSTEUNEN IN HET BEVORDEREN VAN THERAPIETROUW. EN DAARMEE DE EFFECTIVITEIT VAN THERAPIEEN IN DE PRAKTIJK VERBETEREN.

Aanleiding

Uit talloze onderzoeken blijkt dat mensen het lastig vinden op de goede manier elke keer hun medicijnen in te nemen. Vooral bij therapieën waarbij mensen zich niet direct beter voelen door het innemen van medicijnen blijkt zo’n 60% van de mensen niet therapietrouw. Daardoor worden mensen vaak weer ziek of zijn soms dure therapieën niet effectief. Zorgverleners hebben vaak maar weinig middelen en kennis om therapietrouw te bevorderen.

Doel

Een farmaceutisch bedrijf vroeg Ideate een toolbox te ontwikkelen waarmee verpleegkundigen effectiever therapietrouw kunnen bevorderen. Zo wil het bedrijf de effectiviteit van haar therapieën in de praktijk verbeteren.

Aanpak

Ideate interviewde artsen en verpleegkundigen over de manier waarop zij nu therapietrouw proberen te bevorderen. Met behulp van de Gedragslenzen® faciliteerde Ideate in met verschillende specialisten en betrokkenen een creatief proces. Zo werd een toolkit ontwikkeld die rekening houdt met verschillende aspecten van gedrag en gebruik maakt van verschillende interventiestrategiën.

Resultaten

Met de ontwikkelde toolkit kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen nu zelf een gedragsinterventie samenstellen. Deze oplossing houdt er rekening mee dat verpleegkundigen vaak zelf al ideeën hebben over welke manieren van gedragsbeïnvloeding nodig zijn. De therapietrouwtoolkit sluit zo goed aan bij de werkprocessen die nu al worden toegepast en geven verpleegkundigen een breder palet aan mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen.

WIE WAREN ALLEMAAL BIJ DIT PROJECT BETROKKEN?

Onno van der Veen, Ideate

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

E info@ucreate.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?