SOLACE

EEN ONTWERP VOOR GEZOND GEDRAG

PATIENTEN LEREN BETER OMGAAN MET PIJNKLACHTEN

Chronische pijn is een groot, complex en duur gezondheidsprobleem. Eén op de vijf volwassen Nederlanders (2,25 miljoen mensen) worstelt met chronische pijn. Revalidatie is vooral gericht op het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van patiënten zodat ze in hun dagelijkse leven beter met hun pijnklachten om kunnen gaan. Aanleiding voor het onderzoekproject SOLACE is het probleem dat bij een deel van deze patiënten na verloop van tijd sprake is van terugval en terugkeer van de ervaren beperkingen en problemen.
De vraag vanuit revalidatiecentra is dan ook: wat is het lange termijn effect van een chronisch pijnprogramma en zijn er strategieën te ontwikkelen om een eventuele terugval van de behandelresultaten van de patiënt te voorkomen?

Doel: kennis en kunde op het gebied van chronische pijn ontwikkelen en samenbrengen, zodat patiënten beter met hun pijnklachten om kunnen gaan.

Context
Poliklinische chronische pijn revalidatietrajecten van betrokken partners zijn met name gericht op het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van patiënten zodat ze in hun dagelijkse leven beter met hun pijnklachten om kunnen gaan. Zelfmanagement van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol, maar hulpverleners ervaren dat patiënten hier in de dagelijkse praktijk moeite mee hebben. De vraag vanuit revalidatiecentra is dan ook: wat is het lange termijn effect van een chronisch pijnprogramma en zijn er strategieën te ontwikkelen om een eventuele terugval van de patiënt te voorkomen?

Doel
Specifieke doelstellingen van RAAK-publiek onderzoeksproject ‘Solace’ zijn:
1 het lange termijn effect van een revalidatieprogramma onderzoeken
2 het meten van de terugval van patiënten die een revalidatieprogramma hebben ondergaan
3 het ontwikkelen van strategieën gericht op gedragsbehoud en
4 het uitvoeren van een pilot om de effectiviteit van de strategie te onderzoeken.

De lectoraten Crossmediale Communicatie in het Publieke domein en CoDesign zullen in de eerste fase van SOLACE met name betrokken zijn bij de werkgroep co-design, waarin een interventie zal worden ontworpen om terugval na revalidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Kenmerkend voor co-design is dat gedurende alle ontwikkelstadia belanghebbenden – waaronder patiënten, behandelaren en onderzoekers – deelnemen aan het ontwerpproces.

WIE WAREN ALLEMAAL BIJ DIT PROJECT BETROKKEN?

Betrokkenen: Lectoraten Leefstijl en Gezondheid, CoDesign, PubLab, revalidatiecentrum Adelante, Maastricht Universitair Medisch Centrum,  het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en patiëntenvereniging Pijnpatiënten naar één stem.

Looptijd: februari 2015-januari 2017

Sander Hermsen, Reint Jan Renes 

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

E info@ucreate.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?