EEN UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN WETENSCHAP EN CREATIEVE INDUSTRIE

In het Nederlands Platform voor Gedragsontwerp werken onderzoekers en ondernemers nauw samen. Zo ontstaat een continue wisselwerking tussen de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Met als resultaat een steeds beter inzicht hoe gedrag vorm te geven.

PARTNERS ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën). PubLab onderzoekt hoe (crossmediale) communicatie strategisch kan worden ingezet voor een leefbare en duurzame samenleving. Bijvoorbeeld in de manier waarop gedrag beïnvloed kan worden op het gebied van gezondheid, veiligheid, welvaart, duurzaamheid of mobiliteit, hoe de communicatie verloopt tussen overheid en burgers, of wijzen waarop organisaties kunnen inspelen op interactie tussen burgers over sluimerende crises.

U CREATE is een Centre of Expertise gericht op ‘Future Health Design: de crossover van de creatieve sector met de wereld van zorg en welzijn. Het verbindt publieke en private partijen binnen een sterk groeiende netwerk via innovatie-, kennis- en talentprogramma’s. Zo is U CREATE de trekker van de samenwerking tussen de topsectoren LifeSciences&Health en de Creatieve Industrie. Ook is U CREATE mede-kwartiermaker van de Health Hub Utrecht.

U CREATE is een initiatief van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rabobank en Ordina.

PARTNERS IN ONTWERPEN EN ONDERNEMEN

DIG

Design Innovation Group (DIG) is een strategie adviesbureau dat ontwerpend denken en doen inzet om tot veranderingen te komen bij en met opdrachtgevers. De samenleving bevindt zich middenin een groot aantal transities. DIG gelooft dat de aanpak en manier van denken van creatieven een ongelooflijk krachtige sleutel is om deze transities succesvol te maken. DIG werkt voor een rijk scala aan opdrachtgevers in een nog rijkere variatie aan sectoren en is een bureau waar verschillende creatieve specialisten naast elkaar en samen met opdrachtgevers werken aan een verbindende en duurzame wereld.

Ideate

Ideate is een adviesbureau voor Diensteninnovatie. We worden gedreven door de passie om organisaties te helpen diensten te ontwikkelen die er toe doen. Diensten die bijdragen aan het economisch en maatschappelijk succes van organisaties, maar ook passen bij werkelijk gevoelde behoeften van gebruikers. Empathie is daarbij een sleutelbegrip.

De manier waarop we dat doen is vooral met elkaar. We werken met onze opdrachtgevers in plaats van voor onze opdrachtgevers. Zo boren we de creatieve kracht in organisaties aan en borgen we dat oplossingen gedragen worden in organisaties. Dienstverlening is tenslotte mensenwerk.

Panton is als ontwerpstudio onlosmakelijk met gezondheidszorg verbonden. We zijn experts in het ontwerpen van producten, diensten en processen in de zorg. Hierbij hebben we als doel om mensen te helpen de uitdagingen in hun eigen of andermans gezondheid te overwinnen. Door samen met patiënten en zorgprofessionals te ontwerpen raken we de kern van het probleem en vinden we betere oplossingen.

Gedrag van patiënten en zorgverleners kan van grote invloed zijn op het succes en verloop van een behandeltraject. Het langdurig volhouden van gezond gedrag of het blijven innemen van medicatie op het juiste moment blijkt in de praktijk lastig. Wij ontwikkelen slimme producten, digitale hulpmiddelen en goede diensten die helpen bij het realiseren van een blijvende gedragsverandering.

Log in with your credentials

Forgot your details?