OBLI

EEN ONTWERP VOOR GEZOND GEDRAG

DRINKSTIMULERING VOOR EEN GEZONDE LEEFSTIJL

Aanleiding

Voldoende drinken draagt niet alleen bij aan een gezonde leefstijl, maar kan ook uitdroging voorkomen. Het gebeurt regelmatig dat mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen uitdrogingsverschijnselen blijken te hebben. Vooral onder ouderen is dit percentage hoog, omdat door hun leeftijd de dorstprikkel afneemt. De kosten van ziekenhuisopnames door uitdroging bedragen in Nederland zelfs 180 miljoen euro per jaar.

Naar aanleiding van een vraag van een grote Duitse zorginstelling met als doel hun cliënten te ondersteunen bij voldoende vochtinname hebben Panton en Fresh Idea Factory Obli ontwikkeld.

Resultaat

Obli ondersteunt mensen in een gezonde leefstijl door te stimuleren om regelmatig te drinken en hen terugkoppeling te geven over hun drinkgedrag. Obli stimuleert op een eenvoudige en intuïtieve manier door de kleurencirkel die goed zichtbaar is op het product. Wanneer de cirkel groen kleurt is de vochtbalans goed; wanneer Obli rood of oranje kleurt is het verstandig om een glas te drinken. Na het drinken geeft Obli aan hoeveel van de dagelijkse drinkbehoefte de gebruiker die dag al heeft gedronken.

In Obli kan naar eigen smaak drank geplaatst worden. Of dit nu een karaf water is of een pak appelsap, Obli registreert hoeveel er wordt gedronken gedurende de dag. Wanneer het nodig is iets te drinken verkleurt de lichtcirkel. Naast de inhoud van een fles of karaf kunnen ook andere consumpties worden meegenomen: koffie, thee of andere (non-alcoholische) dranken worden eenvoudig geregistreerd door op de plus-knop te drukken.

Via een smartphone-app kunnen gebruikers, mantelzorgers of zorgprofessionals de compliance-gegevens op een overzichtelijke manier inzien. Persoonlijke instellingen kunnen per gebruiker gewijzigd worden.

Ondersteuning bij gedragsverandering

Bij de ontwikkeling is aandacht besteedt dat Obli ondersteunt bij de essentiële behoeftes voor gedragsverandering. Zo zijn er in het ontwerp van Obli een aantal krachtige persuasive principes verwerkt:

Obli geeft door middel van de lichtring een helder maar niet dwingend signaal dat er iets gedronken zou moeten worden. De karaf water staat in Obli zodat makkelijk en direct uitvoerbaar is om ook daadwerkelijk te drinken. Eén van de functies die erg gewaardeerd wordt is dat de kleurencirkel terugkoppeling geeft over hoeveel er gedurende de dag al gedronken is. Dit geeft mensen een duidelijk einddoel en het werkt stimulerend. Tenslotte wordt de sociale omgeving betrokken bij de de gedragsverandering omdat de Obli de mantelzorger of zorgprofessional de mogelijkheid geeft om op afstand de compliance data in te zien.

Gebruikerservaring

“Obli is een geweldige en simpele oplossing voor mensen die te weinig drinken. Onze cliënten vinden Obli een heel gebruiksvriendelijk apparaat en onze medewerkers hebben direct een tool in handen om het drinkgedrag mee te monitoren. En het belangrijkst: we zien direct een forse stijging van de vochtinname!” Thea Vorenkamp (Wijkverpleegkundige Sensire, Zutphen)

WIE WAREN ALLEMAAL BIJ DIT PROJECT BETROKKEN?

Partners
Panton en Fresh Idea Factory

Mario de Zeeuw

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

E info@ucreate.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?