FIETSEN MET FOCUS

EEN ONTWERP VOOR VEILIG GEDRAG

VOORKOMEN VAN SMART PHONEGEBRUIK IN HET VERKEER

fietsen met focus 1TIM

Aanleiding
Kinderen geboren na 2007 zijn opgegroeid met de smartphone. Deze kinderen zitten nu nog op de basisschool, maar zullen in enkele jaren zelfstandig in het verkeer gaan deelnemen. Grote kans dat deze kinderen die een smartphone bezitten deze ook in het verkeer gaan gebruiken en daarmee de kans om betrokken te zijn bij een ongeval vergroten. Aanleiding voor Provincie Utrecht om hier iets aan te willen doen.

Als eerste stap wilde de Provincie Utrecht dit vraagstuk laten bekijken door onze onderzoeksgroep vanwege de innovatieve expertise rondom gedrag. Doel was om te kijken wat de meest effectieve investering zou zijn.

Doel
Het uitgevoerde onderzoeksproject moest antwoord geven op de volgende vragen:
1. Op welke doelgroep en welk doelgedrag kan de Provincie Utrecht zich het best richten?
2. Welke interventie is op basis van de gekozen doelgroep het meest effectief om het gewenste doelgedrag te bereiken? Richten we ons met de interventie op het gewenste gedrag of op het creëren van een nieuwe norm?
3. Aan welke voorwaarden moet de interventie voldoen om effectief te kunnen zijn?

Partners
Het PubLab werkte in dit onderzoek samen met de creatieve partijen, innovatiestudio Moorgen en service design bureau Ideate, om zo een totaalpakket te kunnen bieden aan wetenschappelijk gefundeerde analyse en vertaling naar concrete ideeën en oplossingen.

Aanpak
Het project bestond uit de volgende fasen:
– onderzoek naar doelgroep & doelgedrag
– van data naar persona’s
– interventie- en strategieontwikkeling en rapportage

Voor elke fase stond de (basis) scholier en diens omgeving centraal. Het was hierbij belangrijk om ‘in de huid van de doelgroep te kruipen’. Gesprekken met pedagogen, literatuuranalyse, observaties van fietsende (basis)scholieren en jongeren in de brugklas, keukentafelgesprekken met ouders en kinderen en een kennissessie met verkeers- en jeugdexperts; hebben in dit project geholpen om een goed beeld te krijgen van wat een jongere drijft of weerhoudt om de smartphone op de fiets te gebruiken. Aan de hand van deze inzichten over de doelgroep zijn kansrijke ‘hotspots’ voor gedragsverandering geïdentificeerd.

Resultaat
Het onderzoek naar de (basis)scholier liet zien dat het gaat om erg complexe problematiek. Aan het eind van de basisschool verandert het leven van de scholier enorm. Ze gaan verder fietsen, krijgen te maken met een nieuw schoolsysteem, hun sociale omgeving veranderd, ze gaan op zoek naar hun eigen identiteit, trekken opgelegde regels veelal in twijfel en leren steeds beter argumenteren en relativeren. Ook bleek dat basisschoolkinderen probleemgedrag – bedienen van de smartphone op de fiets – vaak nog niet vertonen.

Een enkelvoudige interventie op de basisschool is dan ook niet genoeg om smartphonegebruik op de fiets uit te bannen. Een interventie dient rekening te houden met de overgang van scholieren van basisschool naar middelbare school. Er is daarom geadviseerd om een meerjarige interventiestrategie gericht op verschillende fasen: groep 7/8, transitie naar de brugklas en de middelbare school zelf. Per fase zijn interventieconcepten ontwikkeld die passen bij de veranderingen van de doelgroep in de betreffende fase, die aansluiten bij de geïndentificeerde ‘hotspots’.

WIE WAREN ALLEMAAL BIJ DIT PROJECT BETROKKEN?

Publab: Amber Ronteltap, Sandra Bukman, Liedewij Vogelzang, Karen Hilhorst, en Tim van Eijl

Looptijd: april- november 2016

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

E info@ucreate.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?