FRESH PERSPECTIVES TOEKENNING WIJSHEIDSCOACH

Het project Wijsheids Coach van Gainplay Studio en Stichting STEM (een afkorting voor STerven op je Eigen Manier) krijgt steun vanuit het Fresh Perspectives Programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De Wijsheidcoach is een applicatie die communicatie tussen patiënten en artsen, familie en omstanders in de laatste levensfase ondersteunt.

Het is de tweede toekenning voor Gainplay Studio met het project. De commissie spreekt van een kwalitatief sterke ronde. Wel merkt ze op dat veel makers zich beter bewust zouden moeten zijn van hun positie. In plaats van producten tentoon te stellen op beurzen en designplatforms zouden makers vaker de straat op moeten en hun werk moeten presenteren in de directe omgeving van de gebruiker. De commissie heeft de verwachting dat de nu toegekende ontwikkelingsbijdragen zullen leiden tot waardevolle samenwerkingen en sterke, relevante producten. De selectie omvat projecten die vertrekken vanuit architectuur, vormgeving en digitale cultuur en zijn daarmee tekenend voor de veelzijdigheid van de Nederlandse creatieve industrie.

Lees het bericht over de toekenning voor Wijsheidscoach

Lees alles over de ontwikkeling van Wijsheidscoach op de website van Gainplay Studio

Beeld: Gainplay Studio

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?