EU COMMISSIE STIMULEERT CO-CREATIE VAN E-HEALTH MET ZORGPROFESSIONALS

Beeld: Co-Creating Health

Horizon2020 project InDemand stimuleert de centrale rol van zorgprofessionals en co-creatie bij het ontwikkelen van e-health. Zorgprofessionals en IT bedrijven werken in het model van InDemand met overheidsfinanciering zij aan zij aan nieuwe patiëntgerichte digitale toepassingen.

Het centraal stellen van de expertise van zorgprofessionals als belangrijke en nog te vaak vergeten schakel in de ontwikkeling van digitale zorg vormt een belangrijke motivatie voor het model. Waar zorgprofessionals nu de nodige vernieuwingen zien als onoverkomelijk obstakels, zien zij vanuit hun rol als co-creator vaker kansen bij benodigde veranderingen. Talentvolle zorgprofessionals krijgen bovendien meer mogelijkheden om hun meer complexe ideeën voor vernieuwingen werkelijkheid te laten worden. Naast het ontwikkelen van patiëntgerichte oplossingen, stimuleert InDemand zo ook vraaggestuurd werken.

Lees meer over InDemand op de projectwebsite.

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?