eHealth in Utrecht: niet de techniek maar de gebruiker centraal

Lang niet alle ideeën voor eHealth zelfzorg in de regio Utrecht bereiken de inwoners. Hoe komt dat? Wat kunnen we daaraan doen? Vanaf het allereerste moment de gebruiker betrekken bij de innovatie. Dat was een vaak gehoord antwoord op dinsdagmiddag 24 januari 2017. Toen vond de bijeenkomst ‘Succesvol innoveren van eHealth’ plaats in een tijdelijke arena in de Hogeschool Utrecht. Daar kwamen alle Uzelf-partijen samen, die een zelfzorg innovatie succesvol kunnen maken.

Met de juiste kennis, vaardigheden én motivatie kunnen wij zelf de kwaliteit en lengte van ons leven beïnvloeden. Dat is een fascinerende gedachte! Het is die gedachte die Uzelf drijft om ondernemers, onderzoekers, zorgverleners, inwoners, financiers en beleidsmakers uit de Utrechtse regio met elkaar te verbinden. Om samen innovatieve ideeën te realiseren. Vernieuwingen die elke Utrechter de mogelijkheid biedt om eigen regie te voeren over zijn of haar gezondheid.

Tijdens de geanimeerde Uzelf bijeenkomst legden onder andere Ronald Friele en Maarten van Leeuwen uit, waarom niet alle innovaties succesvol eindigen. Ronald Friele als adjunct directeur NIVEL en Maarten van Leeuwen als adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Friele stelde onomwonden: “Laten we ophouden met ‘dingetjes’ te maken. Er kan zo veel en er is al zo veel.” Hij benadrukte, dat het niet gaat niet om de techniek alleen. Het gaat om productieve netwerken en het gaat om het aansluiten bij de vraag.

Belemmeringen voor zelfzorginnovaties
Maarten van Leeuwen deelde resultaten uit een zeer recente analyse van het innovatieproces rond zelfmanagement. Uit die analyse blijkt wat een vernieuwing kan tegenhouden. Kennis uitwisselen bijvoorbeeld maakt deel uit van het innovatieproces. Maar als het gaat om een kortstondige samenwerking, dan komt er helemaal geen kennisuitwisseling op gang. Of bijvoorbeeld de markt: een zelfzorginnovatie is gebaat bij een markt die gezondheid centraal stelt. Ons zorgstelsel draait echter nog vooral om beter maken wat ziek is en herstellen wat kapot is. Ook dat belemmert succesvolle ontwikkeling van zelfmanagement innovaties.

Als voorbeeld diende een app om longaanvallen te voorspellen. Dit is een innovatie die voortkomt uit kennisontwikkeling (Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht). Een half miljoen mensen in Nederland leven met de diagnose COPD (een chronische luchtwegaandoening). Voor een COPD-patiënt betekent een longaanval een achteruitgang in kwaliteit van leven en zelfs een kans om te overlijden. Welke invloed kan een patiënt uitoefenen op het ontstaan van een longaanval? Hoe kan een patiënt worden ondersteund door een app, die de longfunctie monitort en aanwijzingen geeft wat te doen?

Voor een succesvolle ontwikkeling van deze innovatie spelen vragen als:

  • hoe sluit deze app het beste aan bij de eindgebruiker?
  • wat is een goed business model voor dit product?
  • wie financiert?
  • wie zet het product op de markt?

Aan het eind van het Uzelf-programma grepen vijf ondernemers hun kans om steun in te roepen. Zij stelden hun vragen aan het publiek. Dat deed ook Lennard van de Poel voor de Healthcoin. Zijn idee is: gezond gedrag belonen. Een medewerker van de gemeente Zeist deelde haar ervaring met de Healthcoin. Zij had in de afgelopen dagen zestien coins verdiend. Een fit bit om haar pols monitorde haar activiteiten en haar rustmomenten. Deze fit bit was gekoppeld aan een vitaliteitsplatform. De deelname had haar inzicht gegeven en bij haar een competitiegevoel losgemaakt. De Healthcoin is bedoeld om bewust te leren werken aan je gezondheid.

Van de Poel zocht:

  • financiers
  • inwisselpunten voor de coins in gemeenten
  • koppelingen aan eHealth-oplossingen zoals de fit bit.

Antwoorden uit het Uzelf innovatienetwerk
Het publiek – het Uzelf innovatie-netwerk – had goed geluisterd en wilde hem verder helpen. Allereerst met toegang tot doelgroepen (via de gemeente Utrecht). Daarnaast met een kennismaking met organisatoren van een diagnose-voeding-gezondheidsprogramma (via de Economic Board Utrecht). Nieuwe stappen die kunnen bijdragen aan het succes van Healthcoin.

De bijeenkomst ‘Succesvol innoveren van eHealth’ vormde een onderdeel van de middag ‘eHealth in Utrecht – de betekenis voor onderwijs en MKB’. Meer informatie over Uzelf, haar werkwijze en haar partners: www.uzelf.org.

Met vragen over deze publicatie kunt u terecht bij Nicole van Wetten | communicatieadviseur Uzelf | 06 402 730 38.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?