EEN ONTWERPGERICHTE AANPAK IN COMPLEXE ZORGVRAAGSTUKKEN – PDF Waaier

Uit het project “CHEAT: Co-creation for HEAlth Toolkit”

Co-creatie bestaat niet alleen uit het betrekken van relevante stakeholders in het ontwerpproces via creatieve methoden, maar ook uit het beschouwen van specifieke, sociale en fysieke omgevingselementen en het continu oog hebben voor de complexe zorgprocessen waarin de innovaties ingebed moeten worden. Vaak worden bij de ontwikkeling van zorginnovaties slechts enkele van de genoemde perspectieven gehanteerd: gebruiker, proces of systeem. Terwijl voor duurzame oplossingen juist een perspectief vanuit meerdere lagen essentieel is. Een integrale, systemische ontwerp-aanpak die rekening houdt met zowel de gebruikers en andere stakeholders, hun werkprocessen en het systeem of de omgeving – én dat alles in een dynamische, veranderende context, bestaat vooralsnog niet.

Het Lectoraat Co-Design van de Hogeschool Utrecht is samen met ontwerpers van de creatieve bureaus IJsfontein, Gainplay Studio, de Ruimdenkers, 4Building en U CREATE een KIEM-project gestart om elementen te inventariseren voor een integrale ontwerpaanpak voor complexe (zorg)vraagstukken. De vraag waarmee het project is gestart luidt: 

Hoe kan een Co-creatie in HEAlth-Toolkit ontwikkeld worden, waarin de perspectieven van product-dienst-interactie, werkprocessen en het socio-technisch systeem geïntegreerd worden?

Resultaten

1: de opzet van een kenniskring onder peers (ontwerpers). De samenstelling van ontwerpprofessionals in dit traject heeft geleid tot herkenning en directe adviezen over en weer. De ontwerpbureaus hebben tussentijds de opgedane kennis direct kunnen inzetten in de praktijk. Deze manier van werken werd gewaardeerd en zal ook worden gecontinueerd na afronding van het project.

2: vaststellen thematiek: de opgehaalde praktijkervaringen met de complexiteit van het ontwerpen binnen de zorg zijn thematisch gebundeld, waarmee nadere onderzoeksvelden, of procesmomenten waar kansen op verbetering zijn, helder werden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • verwachtingsmanagement over en weer tussen opdrachtgever/ ontwerper
  • de hidden dynamics, ofwel verborgen dynamica binnen de organisatie
  • protectionisme (vanuit de zorg)
  • de ontwerper als actor
  • het mobiliseren van de eindgebruiker
  • ondernemerschap van de ontwerper
  • disruptief of conservatief?

De thema’s waar het meest over gedebatteerd werd, zijn nader verkend om tot tools, tips of prototypes te komen.

3: waaier: binnen de thema’s zijn diverse handreikingen en oplossingsrichtingen ontwikkeld. Deze zijn gebundeld in een waaier, die de ontwerper kan helpen in de samenwerking met de zorgprofessionals. Deze waaier is een bundeling van anekdotes, concrete tips en tools, tal van herkenbare uitspraken en een aantal nieuwe denkrichtingen.

4: prototype: een aantal van de ontworpen tools is een slag verder ontwikkeld en zal binnen de diverse ontwerp en onderwijspraktijken kunnen worden getest.

Downloads (gratis)

Contact

Meer weten over CHEAT?
Neem contact op met het Lectoraat Co-Design van Hogeschool Utrecht:

Lectoraat Co-Design
Kenniscentrum Leren & Innoveren (1.221)
Padualaan 99,
3584 CH Utrecht

Codesign@hu.nl
088 – 481 86 90
www.codesigners.nl

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?