DUTCH HEALTH DESIGN

DOCTOR + DESIGNER = A CROSSOVER LOVE STORY?

‘Cross-over’ is in de wereld van innovatie en ondernemen een van de meest gebruikte begrippen. Cross-over gaat over vernieuwen en samenwerken tussen verschillende werkvelden. Crossover betekent letterlijk: dwarsverbinding, oversteekplaats, brug. Die proberen we bijvoorbeeld te leggen tussen creatieve, technologische geesten en de gezondheidszorg, in de hoop dat er mooie, baanbrekende producten ontstaan die goed zijn voor de patient.

In de creatieve industrie komen creativiteit en innovatie bij uitstek samen. Er wordt gewerkt aan culturele, maatschappelijke, en economische vernieuwingen die van meerwaarde voor de samenleving zijn. Deze vernieuwingen komen tot stand door ideeënuitwisseling tussen creatieve mensen met bijvoorbeeld ondernemers, wetenschappers, leiders, economen, specialisten en filosofen.

Creatieve hefboom
Veel sectoren doen het nationaal en internationaal bijzonder goed. Nederland is wereldwijd bekend om haar ‘Dutch Design’. Maar denk ook aan modeontwerpers, architecten, interactieve designers en gameontwerpers. Creatieve professionals zijn bij uitstek in staat om complexe problemen op te pakken en op te lossen. Zo zorgt de creatieve industrie voor een hefboomeffect bij vernieuwing in andere sectoren.

In de sector Life Science & Health werkt men aan allerlei vraagstukken rondom zorg, welzijn en preventie. We weten al dat in de nabije toekomst de druk zorg verder toeneemt. Dat komt omdat mensen ouder worden dan vroeger. Veel ziekten die vroeger levensbedreigend waren zijn nu goed behandelbaar, waardoor de vraag naar zorg groeit. En in Nederland hebben we te maken met een steeds grotere groep van ouderen – de zogenaamde vergrijzing.

Van oude naar nieuwe systemen
Steeds vaker komen er complexe vragen om de hoek die ons dwingen om de zorg anders vorm te geven. Er zijn nieuwe inzichten en scenario’s nodig zulke vragen te beantwoorden. Daarom is er ook een groeiende vraag naar mensen die van buitenaf naar de oude systemen en werkwijzen kijken. Nog belangrijker is dat zij ons helpen om deze om te vormen naar nieuwe denk- en werkprocessen. En dat zij kijken naar onze manier van samenwerken, onder meer naar de samenstelling van een team die nieuwe werkwijzen moeten invoeren op de werkvloer.

Diversiteit is hierbij heel belangrijk. Innovatie werkt vooral wanneer verschillende expertises bij elkaar komen. Dit doen we vanuit de wetenschap dat een team van mensen met dezelfde eigenschappen zelden tot vernieuwing komt. Een frisse blik vanuit zoveel mogelijk hoeken is daarom heel belangrijk.

Lovestory?
Maar hoe zit het met die ‘crossover loverstory’ van de dokter en ontwerper? Met de combinatie van ons bejubelde Nederlandse, creatieve vermogen en ons huidige gezondheidsstelsel, heb je de ingrediënten in huis voor Dutch Health Design: een samenwerkingsverband dat streeft naar betere zorg, passend bij deze tijd.

Dutch Health Design bewijst dat de samenwerking tussen zorg en design echt anders kan. Zij adviseren zorginstellingen over het hoe, en wat daarbij komt kijken. Op dit moment verzamelt Dutch Health Design alle dringende vraagstukken en formuleert hiervoor verschillende oplossingen.

Zorgvraagstukken
Een aantal voorbeelden. Wat als de gezondheidszorg volledig georganiseerd wordt rondom de zorgvrager of patiënt? Als mensen nu al informatie over hun gezondheid verzamelen via smartphones en smart horloges, kan de huisarts dan op afstand meekijken? Of hoe zorgen we dat een nieuw product, dienst of gezondheidscampagne ècht het beoogde gedragsveranderende effect heeft? Hoe waarborgen we de toegankelijkheid en kwaliteit van allerlei digitale hulpmiddelen?

Voor alle noodzakelijke veranderingen in de zorg – maar zeker voor technologische vernieuwingen – zijn er andersdenkende zorgprofessionals én zorgontwikkelaars nodig. Een cross-over tussen twee of meerdere beroepen is ophanden. En cross-overs ontstaan altijd vanuit compassie. Vanuit het verlangen om gelukkiger, gezonder en beter te leven. De dokter en de designer zullen elkaar daarom steeds vaker nodig hebben. Om samen te werken aan de toekomst van zorg.

DIT ARTIKEL VERSCHEEN EERDER IN ‘LEVEN, REGIO UTRECHT’

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?