DOEKLE TERPSTRA GEEFT AFTRAP ZORGPACT

Onlangs gaf Doekle Terpstra de aftrap van het Zorgpact met de negen Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap die opereren in de zorg. Volgens Terpstra spelen deze centra een cruciale rol bij het innoveren van de zorg. De Centres of Expertise (CoE’s) kunnen meters maken door publieke, private partijen én gelieerde disciplines bijeen te brengen. Deze samenwerking is vooral nodig om professionals voor te bereiden op de noodzakelijke veranderingen in de zorg, met name op het gebied van technologie, gedrag en implementatie van nieuwe technieken.

Nieuw type zorgprofessional
Doekle Terpstra – die aanjager van het zorgpact is – legde de deelnemers een interessante visie voor: ‘Over een aantal jaar is een ziekenhuis vergelijkbaar met een garage. Daar vinden dan alleen nog maar technologische handelingen plaats. De (na)zorg zal met groeiende mate elders plaatsvinden,’ meent Terpstra, ‘vooral in de thuisomgeving. In die ontwikkeling is een sleutelrol weggelegd voor een nieuw type zorgprofessional, voor wie het van groot belang wordt dat zij kennis over de zorg overdragen aan mensen die dichtbij de client staan. ‘Ondernemerschap, technologie en creativiteit vormen in dit toekomstscenario de basis van zorg en welzijn.’

Samenwerking intensiveren
De bijeenkomst vond plaats op uitnodiging van het Platform Bètatechniek en U CREATE. Het was de eerste keer dat de Centres met elkaar kennis uitwisselden over de inhoud van hun werk in zorg en welzijn. Er bleken veel aanknopingspunten voor een intensievere samenwerking te zijn, die de deelnemers onderling nader gaan verkennen en concretiseren. In het voorjaar van 2016 komt er een vervolg op het seminar.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?