DESIGN EXPO GELUKKIG OUD WORDEN

Kennis over de doelgroep opdoen, dat is waar het designproces van eigenlijk elk product of elke (digitale) dienst mee begint. Alle expo-stukken in de Design Expo ‘Gelukkig Oud Worden’ zijn dan ook voortgekomen uit nauwe samenwerkingen met eindgebruikers. Bekijk het overzicht van innovaties door ontwerpers in samenwerking met artsen en ouderen, die bijdragen aan het levensgeluk van de ouder wordende mens.

De Oefendokter | Digitale dokter leert je meer duidelijkheid vragen

De Oefendokter is onderdeel van het Europese project PrepDOC | Empowering elderly people in conversations with healthcare professionals, waarvan Universiteit Utrecht penvoerder is. Dialogue Trainer werkte de software en de digitale oefendokter uit en Vilans is partner in de samenwerking met odueren. Het resultaat is een manier om in spelvorm te leren vragen om meer duidelijkheid als de dokter iets uitlegt. Lees meer

Metanoia | Designer-rollator als statement – Oud is mooi!

Philomena Faulhaber maakte Metanoia als onderdeel van haar studie als productontwerper bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze begon eraan, omdat ze zelf na een ongeluk een tijdje op een rollator was aangewezen en zich enorm schaamde voor het lelijke apparaat. Toen ging ze in gesprek met ouderen en kwam tot de conclusie dat de geest van de tijd alles aanbiedt dat te maken heeft met mooi en jong zijn. Maar wat is er mis met mooi en oud zijn? Lees meer

Roodkapje | In gesprek raken over de wensen van Roodkapjes oma in een digitale game

Ouder worden gaat vaak gepaard met veranderingen in leef- en woonomgeving. Deze veranderingen zijn soms moeilijk bespreekbaar met naasten of mantelzorger. Roodkapje, een digitaal spel, moet hier handvatten voor geven. Professor Sophia de Rooij werkte voor dit onderzoek samen met gamestudio IJsfontein. De game die zij ontwikkelden gaat over Roodkapje en haar oma, die soms wel eens iets begint te vergeten. Het spel bevat allerlei gespreksonderwerpen die soms moeilijk ter sprake komen tussen mensen en hun mantelzorgers. Lees meer

Vergeet-me-niet-pad | Aandacht in de stad voor mensen met een lager tempo

Het onderzoek van Gerjanne van Gink en Sanne Janssen richt zich op het tempo van de stad. Het vergeet-mij-niet-pad is een markering van de oversteekplek met spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes. Het blauwe bloemetje wordt door diverse (zorg)instellingen gebruikt in relatie tot dementie, en heeft zo de potentie een nationaal logo te worden. Het pad markeert niet alleen de oversteekroute voor ouderen; het heeft vooral als doel andere weggebruikers te herinneren dat er mensen zijn die iets meer tijd nodig hebben om over te steken. Lees meer

Praatplaat | Levensverhalen van ouderen met dementie

In een Praatplaat worden de resultaten van een teamsessie of design challenge gevisualiseerd. Alle inzichten staan zo verzameld op een poster die uitnodigt om er verder mee aan de slag te gaan. In een project met ouderen met dementie legden de Praatplaters levensverhalen van mensen vast op een Praatplaat. Deze platen laten zij zien tijdens Gelukkig Oud Worden.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?