CROSSOVER CALL LANGER ZELFSTANDIG BIJ DEMENTIE

Op 17 december 2015 hebben de topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health gezamenlijk een call uitgebracht voor crossover onderzoek naar oplossingen waardoor mensen met dementie langer zelfstandig kunnen blijven. De call is uitgebracht onder de naam Langer zelfstandig met dementie en bestaat (voorlopig) uit twee grote projecten met de namen FIT en Roodkapje. De subsidie wordt verstrekt door de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van zowel de Creatieve Industrie (CLICKNL) en Life Sciences & Health (Health~Holland).

 

Zowel de subsidiering van de projecten, als de samenwerking tussen de topsectoren is een belangrijke mijlpaal. Beide topsectoren zijn onlangs overeengekomen om meer gelden ter beschikking te stellen via de landelijke toeslagregeling voor onderzoek. Bij het realiseren van deze doelstellingen wordt zowel naar publieke als private financiering gezocht. Het samenwerkingsverband van de twee topsectoren heeft de naam CREATE HEALTH gekregen.

Creatieve oplossingen
Linde Gonggrijp, directeur van CLICKNL: ‘Deze samenwerking is gestart onder de naam CREATE HEALTH met als doel de creatieve industrie en zorg aan elkaar te verbinden. Het is onze ambitie hét voorbeeld te zijn voor cross-sectorale samenwerkingen en daarbinnen creatieve en schaalbare oplossingen te creëren die het leven van Nederlanders in kwaliteit verbeteren en in kosten verminderen.’

Voor de call Langer zelfstandig met dementie gaat het nu concreet om een toekenning van € 700.000 aan industrieel onderzoek, en nog eens € 700.000 private matching. Om deze call te realiseren hebben beide topsectoren toeslag ingezet uit de relevante Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). U CREATE, het Centre of Expertise voor de creatieve industrie heeft de matching tussen beide partijen georganiseerd. Elk samenwerkingsverband bestaat naast kennisinstellingen uit vertegenwoordigers van de eindgebruikers, creatieve bedrijven, zorgondernemers en zorginstellingen.

Nico van Meeteren, directeur van Health~Holland zegt over de ontwikkeling: ‘We streven naar grote consortia in de regio’s die leiding geven aan de uitvoering van projecten binnen de geformuleerde aandachtsgebieden. Wij vragen gehonoreerde projecten letterlijk om ‘medeplichtig’ te worden aan de bredere doelstellingen van deze topsectoren met betrekking tot opschaling, intensief samenwerken met bedrijfsleven en eindgebruikers en zelfs de blik op internationalisering. Zo borgen we dat de gehonoreerde projecten ook daadwerkelijk tot grote economische impact leiden en veranderingen in de maatschappij.’

Meerdere projecten
Binnen het onderzoekstraject starten meerdere projecten die zowel door de afzonderlijke consortiumpartners als gezamenlijk uitgevoerd worden, om de cross-over tussen beiden topsectoren zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen. In de pijplijn zit het eerder genoemde project FIT. FIT onderzoekt welke opties er zijn voor ondersteuning bij patiëntspecifieke situaties en de verschillende fases van dementie.

FIT wordt uitgevoerd onder leiding van het Amsterdam Health & Technology institute door een consortium in de regio Amsterdam-’t Gooi met een toekenning van € 470.000.

Het tweede project betreft Roodkapje, een serious health game die speciaal wordt ontwikkeld voor familie en betrokkenen van dementeren. Het spel heeft als doelstelling om inzichtelijk en overzichtelijk te maken welke zorg er waar en wanneer nodig is, en wanneer welke zorg is geboden. Zo houden familie en betrokkenen beter regie en is er minder inmenging van professionals nodig.

Roodkapje wordt uitgevoerd onder leiding van het UMCG in de regio Groningen met een toekenning van € 230.000.

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?