CORINE JANSEN: MEER LEF NODIG IN TOEKOMSTIGE OUDERENZORG

‘U kunt het zich waarschijnlijk nu nog amper voorstellen, maar het zou zo maar kunnen dat u in de toekomst uw gezondheid net zo vaak checkt als uw email. Onze levensverwachting stijgt en we gaan steeds meer zelf vanuit huis doen met onze eigen gezondheid. We krijgen zelfstandig toegang tot dat wat we nodig hebben om gezond te blijven: advies, inzicht maar ook medicatie. We houden nu nog steeds teveel vast aan de oude systemen. We groeien onvoldoende en niet snel genoeg mee met de mogelijkheden en de veranderingen van deze tijd.

Trends

Woensdag 30 november kwamen 200 ouderen en zorgprofessionals bij elkaar in de Trends en Scenario-sessie ‘De stip op de horizon bepalen zij (cliënten), de weg er naar toe ontwerpen wij’, tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie Ouderenzorg’. Jasper Brands, senior design engineer van Panton Ontwerpbureau voor de zorg, Michiel de Vries, partner bij Jester Strategy en ondergetekende deelden met de deelnemers inzichten en mogelijkheden over het toekomstbeeld van oudere zorgvragers in 2030. Social scenarioplanning, trends en het belang van verhalen passeerden.

Urgentie

Na de sessie moest ik constateren dat de tijd voor de zorg rijp is om over de schutting te gaan kijken en blijven kijken. We moeten met elkaar aan tafel gaan zitten en echt open willen staan voor ideeën van andere werelden. Niet gefocust op eigen belangen en geld, maar op het beste resultaat voor de mens die zorg nodig heeft. Er lijkt te weinig gevoel van urgentie, terwijl we weten dat de komende jaren de behoefte aan zorg explosief zal toenemen . We mogen de aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen niet missen maar daarvoor moeten we wel radicaal anders gaan werken.

Lef

We hebben dus lef nodig. Lef om te gaan samenwerken met partijen waarmee we dat niet gewend zijn. De Nederlandse gezondheidszorg staat op een hoog niveau en toch… Door ontwerpdenken en verbeeldingskracht toe te voegen aan nieuwe technologieën en systemen kan en moet het beter worden, samen met U. Laten we vandaag beginnen’.

Corine Jansen, Chief Listening Officer

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?