CENTRES OF EXPERTISE WERKEN SAMEN AAN CO-CREATIE MET PATIENTEN

Vier Centres of Expertise gericht op gezondheid en zorg, slaan de handen ineen om co-creatie met patiënten verder te brengen. Kennis over de mogelijkheden en methoden van co-creatie in de zorg vanuit verschillende achtergronden werd samengebracht in een publicatie Shared Insights on Co-Creation in Healthcare en is aangeboden aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van de ruim twintig expertisecentra die het ministerie van OCW sinds 2011 financiert, zijn er vier die zich richten op gezondheid. Eizt in Limburg is het centrum voor Innovatieve Zorg en Technologie, Centre of Expertise Healthy Ageing in Groningen werkt aan kennis en oplossingen voor gezond oud worden, Generade in Leiden richt zich op genomics en U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design in Utrecht zet kennis, methoden en technologieën uit de creatieve industrie in voor het vernieuwen van zorg en welzijn. In de centra is veel kennis aanwezig over samenwerken met burgers en patiënten voor het ontwikkelen van passende nieuwe oplossingen voor de toekomst. Die kennis is samengebracht in de publicatie Shared Insights on Co-Creation in Healthcare. Erik Gerritsen, nam de publicatie op het Ministerie in ontvangst: “Ik waardeer de toevoeging van de vier centres en hun netwerken aan het ecosysteem voor zorginnovaties.”

Co-creëren met de patiënt

Het spreekt voor alle vier de centra voor zich dat burgers en patiënten uiteindelijk de belangrijkste partij zijn om toekomstige zorg mee te co-creëren. Maar ook de minst eenvoudige. Want in welk stadium worden de patiënten het beste in het ontwerpproces betrokken? Aan het begin of pas wanneer er al een prototype is? Wat zijn nu goede vragen om aan hen voor te leggen? Vormen de betrokken mensen wel een goede afspiegeling van de doelgroep voor wie innovaties bedoeld zijn? Welke methode is het meest geschikt? Een panel? De Participatieladder? Design Thinking? Of een traditionele marketingmethode met persona? En hoe bereik je moeilijke doelgroepen zoals jongeren, analfabeten en niet-westerse migranten?

De centra zijn van mening dat dit soort vragen het best beantwoord kunnen worden wanneer meerdere disciplines met elkaar samenwerken. De zorg hoeft niet alles zelf te ontwikkelen en kan gebruik maken van methoden uit andere disciplines. En daarnaast leren creatieven, zoals marketeers en designers weer van de zorg over ethiek en betekenisvol samenwerken met kwetsbare mensen.

Hoofdredacteur Tanja van der Laan en secretaris-generaal Erik Gerritsen

Samenwerking met Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Met het overhandigen van de publicatie boden de vier centra het ministerie van VWS hun diensten en netwerk aan. Samen vertegenwoordigen zij ruim honderd lectoren op gebied van gezondheid, welzijn, technologie en creatieve industrie. Deze lectoren en hun onderzoeksgroepen en studenten zijn met hun praktijkgericht onderzoek in staat om in een relatief korte tijd innovaties tot stand te brengen en te valideren. Daarnaast hebben de centra een achterban van tientallen bedrijven, zorgorganisaties, overheden en kennisinstellingen. En doordat zij nauw met uiteenlopende organisaties in de gezondheidszorg samenwerken hebben ze relatief eenvoudig toegang tot patiënten en burgers, die zij graag als co-creators bij hun activiteiten betrekken.

Bestel de publicatie

De volledige publicatie is te bestellen via de website van U CREATE: https://ucreate-weconnect.nl/product/shared-insights-on-co-creation-in-healthcare/

Partners: Eizt, Centre of Expertise Healthy Ageing, Generade, U CREATE

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?