CENTRES OF EXPERTISE ONTWIKKELEN ZICH VOLGENS PLAN EN KRIJGEN VERVOLGFINANCIERING

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft woensdag 16 november 2016 bekendgemaakt dat alle Centres of Expertise, waaronder ook U CREATE, zich goed ontwikkelen en daarom  ook voor 2017 financiering ontvangen.

SOLIDE BASIS

De CoE’s hebben een ‘solide basis’ die ‘voldoende vertrouwen biedt voor een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private samenwerking in 2016 en verder’, meldt de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek in een advies. Er wordt sector overstijgend samengewerkt aan tal van creatieve projecten met een maatschappelijke grondslag. Verder is de cofinanciering uit het werkveld substantieel met een goed perspectief voor de komende jaren, schrijft de commissie.

BEDRIJVEN EN PUBLIEKE INSTELLINGEN

De centers of expertise verbinden het onderzoek en onderwijs van hogescholen met bedrijven en publieke instellingen in hun regio. De centra maakten deel uit van de prestatieafspraken die het kabinet eerder met de hogescholen maakte. Het kabinet wil dat de praktische kennis van hogescholen een positieve impact heeft op de samenleving.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?