NAAR EEN VERANDERING VAN HET ZORGSYSTEEM ZELF

Het is ingewikkeld om innovaties door te voeren in het bestaande systeem waarop de Nederlandse gezondheidszorg is opgebouwd. De sluitende business case voor preventieve interventies is moeilijk te maken. Intensieve revalidatieprojecten drukken zwaar op de zorg en vergoedingssystemen vanuit werkgevers en uitkeringsinstanties. Minder zorg in het ziekenhuis betekent wellicht op de lange termijn overcapaciteit in dit type zorgaanbod. De benodigde verandering vraagt om een systeem aanpak, met aandacht voor onderwijs, onderzoek en impact.

HUMAN CAPITAL AGENDA

Onderwijsorganisaties in het mbo, hbo en wo kunnen gezamenlijk cross-sectorale curriculumonderdelen ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdagingen op gebied van gezondheid en zorg. Meer samenwerking is nodig bij de kennis en innovatie agenda’s en initiatieven als de regionale Zorgpacten. Werkgeversorganisaties voor zorg & welzijn kunnen meer structurele samenwerken met creatieve opleidingen waar ontwerpers worden opgeleid vraagstukken op gebied van gezondheid en zorg.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

De Nederlandse creatieve industrie zou een gezamenlijke exportstrategie kunnen ontwikkelen met de Taskforce Health Care, dat de export van de Nederlandse gezondheidssector bevordert. Internationale samenwerking levert slagkracht om innovaties en designprocessen te versnellen.

BUSINESS CASES

Nieuwe waarde en verdienmodellen moeten worden ontwikkeld. Nieuwe initiatieven en technologieën worden ontwikkeld die bijdragen aan het stimuleren van gezonde leefstijlen. Nieuwe contexten zoals experimenteer omgevingen (Fieldlabs) bieden mogelijkheden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te testen. Onderzoekers, ondernemers en zorggroepen zullen bij deze ontwikkelingsprocessen betrokken worden, zodat nieuwe productservice systemen rendabel kunnen worden opgezet.

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

Log in with your credentials

Forgot your details?