ZO GOED MOGELIJK FUNCTIONEREN MET ZIEKTE OF BEPERKING

Je wilt en je kunt veel, maar je hebt ook een chronische ziekte of handicap die je daarin beperkt. Leeftijdgenoten gaan uit, gaan op vakantie, wonen zelfstandig, hebben een relatie met of zonder kinderen, studeren, werken of doen andere dingen die voor jou misschien wat lastiger zijn. Hoe kun jij zo zelfstandig mogelijk zijn en zoveel mogelijk meedoen op een manier die bij jou past?

INDIVIDU CENTRAAL

Van belang is te ontdekken over welke veerkracht personen met een beperkende ziekte of handicap beschikken en welke ondersteuning of interventie daarbij het beste past. Innovatieve methoden kunnen worden ingezet om coping-strategieën van individuen die het bovengemiddeld goed doen, de zogenaamde outliers, en de enabling-factoren uit hun omgeving te herkennen en vervolgens in te zetten voor een bredere doelgroep.

PARTICIPATIE

In de omgeving van mensen met een chronische ziekte of handicap zijn veranderingen nodig om hen optimaal te kunnen laten functioneren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het een vanzelfsprekendheid is dat iedereen mee doet in de maatschappij? Wat is er nodig voor sociale acceptatie en het doorbreken van taboes? En hoe bewerkstelligen we een grotere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, het onderwijs, en de fysieke leefomgeving?

INTERACTIE

De vraag naar de inbreng van zorgconsumenten in innovatieprocessen groeit. Ook wordt hen een grotere rol toebedeeld in medezeggenschap en beleid op gebied van gezondheid en zorg. Echter, patiëntenorganisaties bestaan hoofdzakelijk uit vrijwilligers en die vrijwilligers zijn meestal beperkt in hun mogelijkheden vanwege hun ziekte of de verplichtingen van hun baan. Bovendien neemt het ledenaantal van patiëntenorganisaties af. Verder is het de vraag of het ledenbestand een goede representatie is van de beoogde groep eindgebruikers. Op welke alternatieve wijzen kan meer kennis worden verworven over de wensen en behoeften van doelgroepen? En hoe kunnen patiënten betrokken worden bij zorgontwikkeling op een manier die ook waardevol is voor henzelf?

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

Log in with your credentials

Forgot your details?