NAAR EEN GEZONDE LEEFSTIJL OP BASIS VAN KENNIS VOOR IEDEREEN

kids-drinking-water
People and sports, elderly couple working out on treadmill in fitness gym
IMG_9865

Wanneer we gezond leven, zijn de gevolgen van aandoeningen minder uitgesproken en worden we minder snel ziek. Maar voor lang niet iedereen zijn de folders in de wachtkamer van de huisarts of de website van het Voedingscentrum gesneden koek. Nederland kent bijvoorbeeld volgens de Stichting Lezen en Schrijven 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en vaak ook rekenen en computergebruik.

HERKENNEN EN AANSLUITEN

Door het sneller herkennen en onderscheiden van diverse kwetsbare doelgroepen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen zorgverleners beter aansluiten. Zo kunnen zij de juiste manier van communiceren en meer cultuur-sensitieve werkwijzen ontwikkelen. Creatieve manieren van communiceren, bijvoorbeeld via entertainment met een meerwaarde zoals soaps, vlogging en verhalen of gaming en illustraties, dragen bij aan het bevorderen van een gezonde leefwijze.

SAMENHANG

Er is behoefte aan samenhang in interventies waarmee chronische ziekten worden voorkomen. Dat kan op een manier die past bij een “serviceketen” in het dagelijkse bestaan. Bijvoorbeeld door de mate waarin we bewegen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van ons dagelijks leven door herontwerp van onze woon-, onderwijs- en werkomgeving.

NIEUWE WAARDE

Waardecreatie begint met de vraag “Hoe kunnen gezonde producten en diensten aantrekkelijk worden gemaakt voor een doelgroep die daar nu vaak niet voor kiest?” Kennis en methoden, die ook worden ingezet in de marketing- en reclamewereld, kunnen helpen bij het vinden van het antwoord op die vraag. De door de consument beleefde “waarde” wordt verhoogd door een slimme, aantrekkelijke positionering van producten en diensten die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Hiervoor zijn sterke samenwerkingsverbanden, kennisontwikkeling en ondernemerschap belangrijke factoren.

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

Log in with your credentials

Forgot your details?