EXTRAMURALISERING MET BEHULP VAN SLIMME TECHNOLOGIE

Hoe zou het leven van een zelfstandig wonende tachtigplusser er in 2030 uit kunnen zien door de inzet van technologie? Door dit slim te doen kunnen we zorgen dat minder mobiele mensen toch verbonden blijven aan de samenleving. Zorg op afstand kan groeien en data management kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van diagnose en behandeling. Technologie kan veel voor fysieke behoeften betekenen, maar levert niet vanzelfsprekend een bijdrage aan het levensgeluk. En door de virtuele communicatie kunnen mensen meer met elkaar verbonden blijven maar de behoefte aan direct menselijk contact zal daardoor niet volledig verdwijnen. Om die reden is het belangrijk om stil te staan bij de vraag welke innovaties nu echt zorgen voor een gelukkig en betekenisvol leven van burgers. En, hoe technologie bijdraagt aan het werkplezier van zorgprofessionals en daardoor sneller en beter wordt gebruikt.

VERBINDING EN CONTACT

Creatieve technologieën, zoals virtual reality, hologrammen, robotica, gaming en avatars – bieden mogelijkheden voor sociaal-emotioneel contact op afstand. Deze middelen kunnen bijdragen aan de ondersteuning van extramurale zorg met aandacht voor de behoeften en wensen van cliënten, hun mantelzorgers en de zorgprofessionals. Strategieën voor acceptatie van zorgtechnologie door cliënten en zorgverleners zijn eveneens nodig. Dit kan door zorgtechnologie meer te integreren in het dagelijks bestaan, in navolging van het digitaal bankieren of het online boeken van vakanties welke een vanzelfsprekende routine zijn geworden.

MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

Voor nieuwe, betekenisvolle innovaties op het gebied van extramuraliseren is samenwerking tussen heel uiteenlopende stakeholders noodzakelijk. Naast de traditionele partijen in en rond de zorg, zoals verzekeraars, patiënten, verpleegkundigen en inkopers, kunnen dat ook retail-, installatie- of vervoersbedrijven zijn. Dit vraagt om een integrale benadering en aanpak voor partijen met verschillende wensen en eisen ten aanzien van de beoogde innovatie.

Er is al veel technologie voor extramurale zorg ontwikkeld, maar weinig geïmplementeerd . Nieuwe programmering van onderzoek en innovaties zou zich daarom sterk op implementatie moeten richten. Verder zou in de programmering rond eHealth en andere zorgtechnologie meer accent kunnen liggen op de sociale structuren en de bijdrage aan ‘het geluk’ van de eindgebruikers. Ook zou een Health Technology Assesment-methodiek kunnen worden ontwikkeld waarin de bijdrage van de technologie aan ‘het geluk’ van de eindgebruikersgroepen zwaar meeweegt. Met het oog op het versterken van sociale verbindingen, kan bovendien nog meer worden aangesloten op programmering op het gebied van bebouwde omgeving.

Maar er zijn ook minder bekende gebieden. Wat zijn nieuwe vormen van algemene nutsvoorzieningen voor zorgtechnologie en gedeeld datagebruik? Daarmee zou geëxperimenteerd kunnen worden in lokale initiatieven. En hoe kunnen data uit de (extramurale) zorg op een verantwoorde manier worden gedeeld tussen zorgverleners onderling, en met de wetenschap? Welke bijdrage kan blockchaintechnologie, waarbij de patiënten eigenaar zijn van hun data, daaraan leveren? Verder zouden er methodieken en instrumenten ontwikkeld kunnen worden waarmee mkb-bedrijven en kleinere zorgunits ook exploratieve analyses van big data doen, waarbij ook aandacht voor verdienmodellen. Zou het ethisch gebruik van big data daarbij een unique selling point kunnen zijn? Ook kan meer worden stilgestaan bij de wijze waarop cliënten data over hun gezondheid uit eHealth-applicaties verwerken en hoe zij daarnaar handelen.

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

Log in with your credentials

Forgot your details?