ACHTERGROND EN DEELNEMERS

Om tot een kansrijke programmering te komen gingen de partners in Co-Creating Health als volgt te werk. Allereerst is de zogenaamde 0-situatie in kaart gebracht. Welke wat omvangrijker programma’s, regionale hubs, netwerken en andere activiteiten op het snijvlak van gezondheid en creatieve industrie zijn er al?

Op 24 april 2017 bespraken vijftien experts uit beide sectoren vervolgens welke thema’s zich het best zouden lenen voor nieuwe innovaties op het snijvlak van de creatieve industrie, gezondheid . Op basis van deze bijeenkomst en de deskresearch zijn de vier thema’s, zoals hierboven beschreven, op gebied van gezondheid geselecteerd voor Co-Creating Health. De overwegingen daarbij waren de samenhang met de Nationale Wetenschapsagenda en andere onderzoeksprogrammering, de maatschappelijke relevantie van de achterliggende vraagstukken en relevantie voor bijdragen vanuit de creatieve industrie.

Deze vier thema’s hebben meerdere raakvlakken met elkaar. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij de programmering en coördinatie van initiatieven. Tijdens de expertmeeting werd er bovendien door verschillende deelnemers gewezen op de noodzaak van de ontwikkeling van een volwassen ondernemerschap en van nieuwe businessmodellen binnen zowel de creatieve industrie als op gebied van gezondheid en zorg. Daarnaast benadrukten deelnemers dat de programmering zich niet alleen op innovaties voor de korte termijn zou moeten richten maar dat de kennis van en het inzicht in de wensen van de patiënt van de toekomst moeten toenemen waarbij gepleit werd om de focus te leggen op de langdurige, ouderenzorg. Er werden veel kansen gezien voor amusement met een meerwaarde.

Voorts waren er op 30 mei en 12 juni 2017 uitwisselingen tussen ruim zestig professionals uit – onder andere – (creatief) mkb, kennisinstellingen, patiëntengeledingen en zorgorganisaties via de group decision-methode waarin, zowel langs digitale weg als direct met elkaar, werd gediscussieerd over de perspectieven voor samenwerking tussen de creatieve sector en professionals uit de gezondheidszorg. Bij bespreking van deze thema’s in Group Decision Roomsessies op 30 mei en 12 juni bleek er voldoende voedingsbodem om rond elk thema samenwerkingsverbanden op te zetten. Tijdens zowel deze sessies en in interviews, spraken betrokkenen door over de invulling van voornoemde thema’s onder Co-Creating Health .

Met vertegenwoordigers van de belangrijkste (m.n. NWO-) onderzoeksprogramma’s werd op 5 september 2017 verkend op welke wijze deze programma’s zo optimaal mogelijk op de thematiek en elkaar kunnen aansluiten en hoe de beoogde initiatieven op hun beurt optimaal kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de onderzoeksprogrammering. Gelijktijdig werd ook de samenwerking op het gebied van big data en gezondheid op elkaar afgestemd.

In 2017 zijn verder verschillende individuele gesprekken gevoerd met potentiële opdrachtgevers en andere belangrijke stakeholders op het gebied van gezondheid en zorg .

Daarnaast lanceerde U CREATE in 2017 de Health Tuesday in de Jaarbeurs Innovation Mile (JIM) in Utrecht. In meer dan twintig Future Health Design meet-ups gingen Doctor & Designer, c.q. professionals op het gebied van gezondheid met die uit de creatieve industrie in gesprek gingen rond uiteenlopende thema’s . Ook woonden de kwartiermakers van Co-Creating Health bijeenkomsten van andere organisaties bij.

KENNIS- EN INNOVATIE AGENDA'S TOPSECTOREN EN CROSSOVER CONFERENTIES U CREATE

Schermafbeelding 2018-05-15 om 08.19.31
Schermafbeelding 2018-05-15 om 08.21.45
Kopie van MCOL18-Banner_STD

PRODUKTIE, REDACTIE, ORGANISATIE

• Bart Ahsmann – CLICKNL
• Karin Alfenaar – U CREATE
• Walter Amerika – U CREATE
• Rolf Bossert – CLICKNL
• Danny van den Boom – Facilitating Company
• Monique Cillessen – U CREATE
• Gillian Engel – U CREATE
• Yolanda Gagliardi – Bosman & Vos
• Krista Hendriks – U CREATE
• Gwendolyn Kolfschoten – Facilitating Company
• Nico van Meeteren – Health~Holland

DEELNEMERS

Aan Co-Creating Health hebben de volgende personen bijgedragen:

Expert Meeting 24 april 2017

• Bart Ahsmann – CLICKNL
• Walter Amerika – U CREATE
• Martijntje Bakker – ZonMw
• Michael Bass – &RANJ
• Martine Bouman – Centrum Media & Gezondheid & Erasmusuniversiteit
• Geert Christiaansen – Philips
• Jan Hendrik Croockewit – Nedap & TU Twente
• Marleen Jansen – Rabobank Nederland
• Richard Janssen – Tilburg University & Erasmus University
• Janneke van Kersen – NWO
• Marijke Meeles – TU Delft
• Nico van Meeteren – Health~Holland
• Jann de Waal – Info.nl en TopTeam CI
• Roland de Wolf – DeWolfPact

Group Decision-sessies 30 mei en 12 juni 2017

• Teun Aalbers – GainPlay Studio
• Marian Adriaansen – Hogeschool Arnhem Nijmegen
• Judith Bastiaans – Triodos Bank
• Lucas Beekman – UMC Utrecht
• Jim van den Beuken – BeBright
• Hanneke Bodewes – Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) & Bodewes Beleidsadvies
• Martine Bouman – Centrum media & gezondheid
• Kitty ter Borg – MEDD
• Puck van de Bovenkamp – TU Delft
• Jan Hendrik Croockewit – Nedap N.V.
• Carin Cuijpers Hollandsch-Welvaren
• Eras Draaijers – IMDI.NL
• Luuk Evers – Pontes
• Roland Goetgeluk – Games for Health Projects
• Ingeborg Griffioen – Panton bv
• Fenna Heyning – Stichting Topklinische Ziekenhuizen
• Renate Hilhorst – Design Innovation Group
• Hein Hoogduin – Plain Vanilla Investments
• Evert Hoogendoorn – IJsfontein
• Jan Willem Huisman – IJsfontein
• Marieke Janssen – Hogeschool van Amsterdam
• Ineke de Kam – Careyn
• Helma Kaptein – Generade
• Nienke Klomp – Reumafonds
• Gjilke Keuning U CREATE
• Geja Langerveld – ZonMw AAL-programma
• Hetty Linden – Gemeente Utrecht
• Geke Ludden – Universiteit Twente
• Clarine van Oel – Delft University of Technology
• Hans Ossebaard – Zorginstituut Nederland
• Marc Roosenboom – Alles is Gezondheid / Gezonde Focus
• Gerbrand Ruiter – Ordina
• Carine van Schie – Nederlandse Brandwonden Stichting
• Yanti Slaats – Hogeschool van Amsterdam
• Wouter Sluis-Thiescheffer – Fontys Hogeschool voor ICT
• Ilse Swinkels – Nivel
• Bernique Tool – Maag Lever Darm Stichting
• Inge Valstar – ZonMw
• Chandra Verstappen – Pharos
• Thomas Visser – Philips Design
• Hendriët Wanders – Vereniging Mensen met Brandwonden

Wietske Willemse – Hogeschool Rotterdam
• Marie-Louise Wauters – wauters.pa
• Jelle van der Weijde – Economic Board Utrecht
• Carlijn Willemstijn – Stomavereniging
• Roland de Wolf – DeWolfPact
• Mario de Zeeuw – Panton

Werksessie met financiers 5 september 2017

• Tom Bakker – Netherlands eScience Center
• Ilse Custers – ZonMw
• Amy Davies – Samenwerkende Gezondheidsfondsen
• Simone de Graaf – ZonMw
• Frits Grotenhuis – NWO, NIHC
• Rob Heinsbroek – NWO, NIHC
• Louisede Jong – Ministerie VWS
• Marcel Kleijn – Regieorgaan SIA
• Geja Langeveld – ZonMw
• Lambert Speelman – topsector HTSM
• Hendriët Wanders – Mensen met Brandwonden
• Astrid Zuurbier – NWO, Commit2Data

Overige gesprekspartners

• Edvard Beem – ZonMw
• Jan Hendrik Croockewit – Nedap
• Han van Esch – Philadelphia
• Simone de Graaf – ZonMw
• Ingeborg Griffioen – Panton
• Annette de Groot – Kuppens – UtrechtZorg
• Hanneke Heeres – Health~Holland 

• Elize Heuveling – Philadelphia
• Hein Hoogduin – Daan Theeuweskliniek
• Igor Ivakic – Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
• Dirkje Jansen – Amref Flying Doctors
• Janneke van Kersen – NWO
• Gjilke Keuning – U CREATE
• Jolanda Landman – Zorgpact Utrecht
• Sandra Migchielsen – Gezondeidsfabriek
• Marc Roosenboom – Alles is Gezondheid
• Karen van Ruiten – Ministerie VWS
• Marlies van Steenbergen – Hogeschool Utrecht
• Patricia Vermeulen – Amref Flying Doctors
• Inge Valstar – ZonMw
• Hendriët Wanders – Mensen met Brandwonden
• Marie-Louise Wauters – wauters.pa
• Roland de Wolf – Daan Theeuweskliniek
• Astrid Zuurbier – ZonMw
• Matthijs Zwier – Raedelijn

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

Log in with your credentials

Forgot your details?