CARE

Care

Het domein Care is de komende jaren onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Om de eerste en tweedelijnszorg te ontlasten wordt steeds meer gezocht naar manieren waarop medisch toezicht in een zorginstelling tot een minimum kan worden beperkt. Door mobile devices is het voor nierpatiënten al mogelijk om thuis te dialyseren.

Voor dementerenden wordt steeds vaker naar eHealth oplossingen als telemonitoring gezocht om mensen in staat te stellen om langer bij hun partner te wonen. De arts of wijkverpleegkundige treedt dan op afstand als toezichthouder op en schaalt alleen op naar specialistische zorg of opname in een verzorgingstehuis of ziekenhuis wanneer dat echt nodig is.

Ook hier ondersteunt U CREATE in het samenbrengen van partijen met een lange-termijn visie en het aanboren van (overheids)fondsen die ertoe dienen om het welzijnsdomein op een nieuwe manier in te richten, met behoud van kwaliteit.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?