BIJDRAGE “ONTWERPEN VOOR ZORG VAN MORGEN” IN CAMPAGNE MEDISCHE INNOVATIE

Onlangs hebben wij samengewerkt met Mediaplanet NL binnen de campagne Medische Innovatie gedistribueerd door het Financieele Dagblad. Het artikel “Ontwerpen voor zorg van morgen” laat zien hoe designers en zorgprofessionals samen meer focus op de eindgebruiker kunnen leggen.

Design en onderzoek bij IJsfontein, kennis van Lectoraat Co-Design Hogeschool Utrecht

In het artikel lichten Evert Hoogendoorn van IJsfontein en Remko van der Lugt, Lector Co-Design bij Hogeschool Utrecht toe hoe in het ontwerpproces door samen te werken meer focus op de eindgebruiker kan worden gelegd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van IJsfontein en het Lectoraat Co-Design wordt duidelijk hoe producten en diensten in de zorg door de juiste samenwerkingsvormen worden aangesloten op de belevingswereld van eindgebruikers. Lees het artikel

Special Medische Innovatie

De special gaat in op hoe medische innovaties binnen Nederland slim inspelen op complexe uitdagingen en opgaven en laat verschillende gerenommeerde experts aan het woord.

Lees meer op www.technologischeontwikkeling.nl

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?