BERT BUIZERT (STICHTING STEM) OVER WAARDIG STERVEN: “LATEN WE BARMHARTIG ZIJN VOOR ELKAAR”

In de afgelopen periode is er ontzettend veel gebeurd, gezegd, gediscussieerd, geschreven over de laatste levensfase. Wat opvalt in ons taalgebruik over de laatste levensfase, is dat die is opgedeeld in een discussie rond twee begrippen:

  • Waardigheid lijkt volledig synoniem geworden te zijn met zelf kiezen voor het moment waarop je sterft. De meesten die deze gedachte aanhangen formuleren dan: dat je nog recht van lijf en leden, nog helder van geest bent en bijvoorbeeld nog zelf naar het toilet kan. Ja, en wie kan er tegen waardigheid zijn??
  • De term “Een voltooid leven”, is een leven waarvan je zélf vindt dat het klaar is. Over het algemeen lijkt dat sterk beïnvloed te worden door de angst van het verlies van waardigheid (conform de definitie van hierboven). Ja, en wie is de ander om tegen de uitdrukkelijke wens van een individu in te gaan? Zeker wanneer het voltooid heet!

Kortom, retorisch bekeken hebben de autonomie-minnenden sterke troeven in handen.

Ik wil hier inzoomen op de waardigheidsclaim, omdat waardigheid ook andere gezichten kent. Voor de Vertrouwende mens is waardigheid het leggen van zijn lot in de handen van de ander. Voor de Rationele mens is waardigheid zo lang mogelijk zo veel mogelijk proberen. Voor de Sociale mens is waardigheid dat ze hun kop in het zand steken en net mogen doen of hun leven niet eindigt. Voor de Onbevangen mens is waardigheid dat ze zo lang mogelijk plezier willen ontlenen aan het feit dat ze leven. Voor de Proactieve mens is waardigheid dat je zelf kiest.[1] Deze typeringen komen voort uit het onderzoek dat we met STEM hebben gedaan naar de manier waarop mensen over hun eindigheid denken.

In Nederland wordt praten over de laatste levensfase vooral vormgegeven vanuit het perspectief van Proactieve mens.

Bij het spreken over kwetsbare onderwerpen zijn we in het algemeen geneigd om meer te zenden en minder te luisteren. Dit terwijl waardigheid iets is dat niet kan worden afgedwongen. Waardigheid laat zich ervaren in het erkend worden door de ander.

Wij kunnen met elkaar misschien meer ons best doen om aan te sluiten bij die ander (die zo anders is als ik). Wij kunnen misschien meer ons best doen om onze binnenkanten (die zoveel lawaai maken over goed en fout) tot rust te brengen. We kunnen misschien ruimte vinden om de keuzen van de ander te respecteren. We zullen elkaar meer kunnen uitnodigen ons te openen over deze grote vragen van het leven, van het sterven én van de dood.

De kans dat mensen zich op dit gebied openen neemt toe als ze voelen en ervaren dat ze niet één kant worden opgeduwd. Dat je er ook niets van mag vinden én dat je geen regie hoeft te voeren. Ook dat is regie: het kiezen om het niet over je eindigheid te hebben.

Laten we barmhartig zijn voor elkaar!!

Bert is keynote spreker bij de laatste My Circle of Life conferentie Waardig Sterven op 3 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.

[1] Zie http://www.doodgewoonbespreekbaar.nl/Welk-type-ben-jij/De-pro-actieve

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?