BEHAVIOURAL LENSES TOOLKIT (EN)

Alle onderdelen in de toolkit “Behavioural Lenses” zijn erop gericht om services en producten te ontwerpen die beter aansluiten bij het gedrag van je doelgroep en hun gedragsambities en uitdagingen. De toolkit bestaat uit een publicatie “Ontwerpen voor gedragsverandering”, een poster van het gedragsmodel en een waaier met alle gedragslenzen.

  • € 39,95 (exclusief 21% BTW en € 3,95 verzendkosten)
    Bestel de publicatie of toolkit via het bestelformulier onderaan deze pagina

Twee jaar onderzoek in één toolkit

Het hoofdresultaat van het tweejarig onderzoeksproject Touchpoints is een basistoolbox die bestaat uit toepasbare tools die gebaseerd zijn op het wetenschappelijk onderbouwde gedragsmodel ‘Persuasive by Design’. De tools kunnen praktisch en flexibel gebruikt worden door multidisciplinaire teams in de ontwerppraktijk.

De basistoolkit bestaat uit de volgende tools:

  • De publicatie Ontwerpen voor gedragsverandering door Sander Hermsen en Reint Jan Renes biedt creatieve professionals tips en concrete handvatten voor het ontwerpen van effectieve persuasieve interventies, uitgaande van relevante en onderbouwde kennis uit de psychologie en aanverwante disciplines.De publicatie is gebaseerd op het gedragsmodel ‘Persuasive by Design’. Het gericht inzetten van kennis uit ‘ontwerpen voor gedragsverandering’ vergroot de slagingskans van campagnes, apps of interactieve producten. De kennis helpt conceptuele keuzes te onderbouwen en de effectiviteit van interventies aan te tonen.Renes & Hermsen geven een helder overzicht van relevante theorie, direct toegepast in relevante voorbeelden en uitgewerkt in een breed scala aan strategieën om gedrag te veranderen.
  • Het gedragsmodel ‘Persuasive by Design’ is ontwikkeld door Sander Hermsen en is gebaseerd op een breed scala aan sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het biedt handvatten voor het ontwerpen van persuasieve interventies, gebaseerd op relevanteinzichten uit gedragswetenschappen. ‘Persuasive by Design’ bevat drie basisprincipes en stelt ontwerpers in staat bestaande concepten te evalueren en interventies zodanig vorm te geven dat de autonomie van gebruikers wordt vergroot. Ook biedt het model de mogelijkheid om de analyse van doelgroepen en hun gewenste gedrag gestructureerd op te zetten. Veel Touchpoints-tools zijn gebaseerd op dit model en de onderliggende theorie.
  • ‘The Behavioural Lenses’ –ofwel gedragslenzen- helpen designers en multidisciplinaire teams om scherper zicht op gedrag van de doelgroep te krijgen bij ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag. De verschillende ‘lenzen’ uit deze tool geven onder andere inzicht in hoe je automatische facetten van gedrag kunt beïnvloeden, hoe je doelgroep tegenover het doelgedrag staat en wat de motivatie van de doelgroep is. Samenvatting 5 gedragslenzen – PDF

Bestellen

Om de toolbox te bestellen vragen wij je om dit formulier te downloaden en ingevuld te mailen naar co-design@hu.nl
Je krijgt dan van ons zo snel mogelijk een toolbox opgestuurd.

 

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?