CURE – PROJECTEN

Cure

Binnen het domein Cure werkt U CREATE met een aantal partijen, waaronder het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het daar gevestigde Pontes Medical. Wij geven impuls aan verschillende projecten, met name aan de ‘zachte’ kant van de technologie. Zo koppelen wij creatieve geesten en medische staff aan elkaar om communicatievraagstukken gezamenlijk op te lossen. Dit noemen wij de cross-over tussen dokter en designer.

Kan de beleving van de zorg, of een bezoek aan een zorginstelling prettiger ervaren worden? Bijvoorbeeld doordat de overdracht van informatie, patiëntregistratie en het logistieke zorgpad beter inzichtelijk wordt? Wat is het onderscheid tussen de patiënt van nu en de zorgconsument van morgen? Met de combinatie Doktor+Designer haalt de zorginstelling een team in huis dat verder kijkt dan de bestaande mogelijkheden van een ziekenhuis.

Kan serious gaming worden ingezet om een voorspoedige genezing te bevorderen? Door in te spelen op technologische ontwikkelingen in het commerciële domein, de aantrekkelijkheid hiervan (design/amusement) leren wij beter aan te sluiten op het adaptieve vermogen van de patiënt van nu.

InTouch & MOBILITY CLINIC IN UMCU

Mobility Clinic is een relatief nieuwe polikliniek die zich richt op complexe knieproblemen. De kliniek bestaat uit een multidisciplinair team zodat de zorglogistiek sneller en beter verloopt. Patiënten die tijdens een afspraak contact met meerdere artsen hebben, zijn gebaat bij een korte afstand tussen deze behandelaars en een tussentijdse afstemming tussen die personen.

Zo verloopt de afspraak soepel en hoeft de patiënt ook niet steeds hetzelfde verhaal te doen. Mobility Clinic is opgezet met het doel om mensen met mobiliteitsklachten die door verschillende artsen worden behandeld, zo spoedig mogelijk te helpen.

Maar de Clinic wil graag nog een stap vooruit. Daarom heeft een crossover team van designers en specialisten van de HKU, het UMCU en U CREATE een interactieve wachtruimte ontworpen die hen helpt bij de volgende stap om het de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken: InTouch.

InTouch is onderdeel van de wachtruimte en bestaat uit een grote glazen wand. De patiënt bedient deze glazen wand met aanrakingen en audio-ondersteuning. De communicatie is erg visueel zodat het scherm zoveel mogelijk patiënten helpt.

InTouch heet patiënten persoonlijk welkom en begeleidt hen tijdens hun bezoek aan de polikliniek. Het zorgt voor een nog betere informatieuitwisseling en een prettige patiëntbeleving.

De Mobility Clinic wil met het concept haar inspanning op het versterken op het gebied van een persoonsgerichte informatieoverdracht. Deze is bedoeld voor patiënt en behandelaar, zowel voor als na de behandeling.

InTouch verkeert momenteel nog in de pilotfase. Bij een succesvolle afsluiting hiervan half juni 2016, besluiten de betrokkenen over de voortgang.

SEH UMCU SLAAT INNOVATIESLAG MET RESCUE CREATIONS

Een samenwerkingsverband van het UMCU, Pontes Medical en U CREATE gaat de innovatiemogelijkheden op de spoedeisende hulp van het eerstgenoemde ziekenhuis vaststellen. Partijen hebben vastgesteld dat de bijzondere werkomstandigheden op de SEH vaak een belemmering vormen om zowel het beleid als de medische dienstverlening goed tegen het licht te houden. Het mulitidisciplinaire team gaat de afdeling hier daarom bij helpen.

Vorig jaar is de spoedeisende hulp van het UMCU al gestart met een innovatietraject. In 2015 werd door een enthousiast team van mensen van Pontes Medical en de TU Eindhoven in co-creatie een nieuwe nekkraag voor patiënten te ontwikkelen: de FixAid. Dit succesvolle traject inspireerde het UMCU om ook naar andere innovatiemogelijkheden te kijken.

Rescue Creations
Er leven veel ideeën over verbeteringen. De succesvolle eerdergenoemde samenwerking en het inzicht van het innovatiepotentieel op de SEH, zowel in cultuur als in behoeften & ideeën, vormde de aanleiding om breder aan de slag te gaan. Daarom wordt nu gestart met de programmatische scouting en ontwikkeling van nieuwe concepten op de SEH. Het traject krijgt de naam Rescue Creations.

U CREATE
Rescue Creations wordt opgezet en uitgevoerd door U CREATE: een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, Het UMC Utrecht en de Creatieve Industrie. De ambitie van Rescue Creations is allereerst het conceptualiseren, prototyperen en evalueren van de innovatiebehoeften binnen de afdeling SEH, waarna tenminste twee hoog-prioriteit innovatiebehoefte zullen worden opgestart en geïmplementeerd.

De innovatiebehoeften van de afdeling SEH worden allereerst in de breedste zin in kaart gebracht, zodat een totaalbeeld ontstaat van mogelijkheden voor het doorvoeren van verbeteringen (nu en in de toekomst). Vervolgens worden de innovatiebehoeften met de hoogste prioriteit daadwerkelijk uitgewerkt en geïmplementeerd in samenwerking met U CREATE. Een van de speerpunten is tevens het publiceren van een wetenschappelijk en populair artikel. De eerste uitkomsten van Rescue Creations worden eind 2016 verwacht.

MOODBOT VOOR DEPRESSIEVE KINDEREN

De afdeling Psychiatrie van het UMCU heeft onlangs samen met de HKU een App ontwikkeld voor volwassenen, Moodbot, die psychiatrische patiënten en behandelaars help om inzicht te krijgen in hun gemoedstoestand gedurende een langere periode. Na een succesvolle trial met de Moodbot, wordt inmiddels onderzocht of een soortgelijke App voor jonge kinderen mogelijk is.

Het gaat om een mobiele App die is gericht op kinderen met een risico op stemmingsstoornissen. Ook hier heeft de App het doel om de gemoedstoestand te registreren voor nader onderzoek en/of begeleiding. De app kan worden ingezet bij kinderen met familiaire bipolaire stoornissen bij wie het van belang is dat hun stemming gedurende de dag (voor een bepaalde periode) gemeten wordt en dat zij bij depressieve gedachten gestimuleerd worden om activiteiten te ondernemen.

Moodbot 2.0
In eerste instantie wordt de bestaande Moodbot app voor dit doel opgeschaald, zowel in lay out als in functionaliteit.  De app moet de specifieke functionaliteit krijgen om kinderen die in een passieve houding verzanden (door een negatieve stemming) tot spel en beweging aan te zetten. Uit onderzoek blijkt dat deze interventie (wanneer regelmatig toegepast) latere psychiatrische stoornissen helpen reduceren. Na het herontwerp van de functionaliteiten van de Moodbot, wordt het product aan een klinische trial onderworpen.

Funding & Partners
U CREATE speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van het project. De mogelijkheden, eventuele externe partners en funding voor het innovatieproject worden momenteel onderzocht.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?