PUBLICATIE THE BEHAVIOURAL LENSES

Hoe zorg je dat je product, dienst of campagne ècht het beoogde gedragsveranderende effect heeft? Het project Touchpoints heeft een brug geslagen tussen de wereld van de gedragswetenschap en de ontwerppraktijk. Lees meer over hoe je met de toegankelijke tool “The Behavioural Lenses” aan de slag kunt.
Menselijk gedrag is de belangrijkste factor in zowel ontstaan en in stand houden van veel problemen op het gebied van gezondheid, energie en milieu, als ook in de oplossing daarvan. Overheid, bedrijven en organisaties willen dan ook aanzetten tot het maken van duurzame en gezonde keuzes. Maar veel campagnes, producten en diensten gericht op gedragsverandering (denk bijvoorbeeld aan alle activiteitenmonitors/apps die je aan moeten zetten tot meer beweging) slaan de plank mis: de gewenste verandering blijft uit.

Ondernemers uit de creatieve industrie worden door hun klanten gevraagd om interventies te ontwikkelen die wel het beoogde effect hebben en hun investering waard zijn. Maar bij gebrek aan onderbouwde kennis werkten ze veelal op hun ‘onderbuikgevoel’.

Het SIA Raak project ‘Touchpoints!: persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag’ heeft een brug geslagen tussen relevante, wetenschappelijke kennis en de ontwerppraktijk. In het project is duidelijk geworden dat een goede, gedragsveranderende interventie rekening houdt met de zeer complexe context waarbinnen, bewust en onbewust, gedrag plaatsvindt. Binnen deze context worden gedragsvraagstukken hanteerbaar gemaakt in een onderbouwd gedragsmodel (‘Persuasive by Design’) dat de basis vormt voor alle ontwikkelde tools.

Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de HU lectoraten Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) en Codesign, diverse bedrijven uit de creatieve industrie, kennisinstellingen en gedragswetenschappers. Het eindresultaat bestaat uit een praktisch toepasbare toolbox die de creatieve industrie ondersteunt bij ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag, gebaseerd op een breed scala aan theorie uit sociale wetenschappen.

Meer over de toolbox en het project Touchpoints vind je op www.touchpoints-hu.nl. Hier kun je ook de toolbox bestellen.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?