30 MEI & 12 JUNI | CO-CREATING HEALTH

De topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health werken met U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design, aan een gezamenlijke roadmap ‘Co-Creating Health’ – op het snijvlak van de creatieve industrie en gezondheidszorg en welzijn. Daarvoor doen wij graag een beroep op uw expertise en inzicht.

Beeld: Health Meets Fashion

De dialoog wordt gevoerd aan de hand van de group-decision methode. Deelnemers gaan met elkaar in discussie, voeren hun eigen antwoorden in via een digitaal systeem en gaan met elkaar in gesprek over de opbrengsten van de onderlinge en digitale discussie.

Programma 30 mei & 12 juni (beide data van 15.30 tot 19.30 uur)

  • 15:30: Inloop met koffie en thee
  • 16:00: Welkom
  • 16:15: Start sessie
  • 19:30: Einde sessie en mogelijkheid diner

Locatie

Beatrixgebouw (Ruimte 214, tweede etage)
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Bekijk ook de looproute naar het Beatrixgebouw vanaf Utrecht CS.

Route naar de Roadmap

Op basis van deskresearch en de uitkomsten van een kleine expertmeeting op 24 april 2017 zijn de kaders voor het discours vastgesteld.

Op 30 mei en 12 juni vinden in Utrecht twee sessies plaats. In de eerste sessie ligt het accent op de creatieve industrie en een brede ideevorming rond de bijdragen die deze industrie kan leveren om zorg en welzijn in Nederland te versterken. In de tweede sessie verschuift het accent naar de visie van organisaties en deskundigen uit de wereld van zorg en welzijn op de ideeën die zijn gevormd in de eerste sessie op 30 mei.

Parallel aan de GDR-sessies vinden er kleine bijeenkomsten en interviews met potentiële partners plaats. Op basis van de opbrengsten van 30 mei en 12 juni wordt een eerste concept voor de roadmap geschreven, waarover in de zomer een digitale discussie kan plaatsvinden. In het najaar van 2017 vindt een afrondende sessie plaats, waarna de definitieve versie van de roadmap wordt opgesteld en, naar wij hopen, de eerste stappen voor de publiek-private samenwerkingen worden gezet.

Aanmelden

U kunt uw aanmelding voor de sessies op 30 mei & 12 juni in Utrecht bevestigen via onderstaand aanmeldformulier. Wilt u maar één van de sessies bijwonen? Geef de datum van de sessie die u wilt bijwonen dan aan het veld voor opmerkingen.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?