18 APRIL | WORKOUT BEHAVIOURAL DIAGNOSES

Het ontwerpen van campagnes, diensten en producten voor gedragsverandering kan effectiever. Door het gericht inzetten van recente inzichten uit gedragswetenschappen vergroot je niet alleen de slagingskans van je campagne, app of interactieve product, maar ben je in staat je conceptuele keuzes beter te onderbouwen en de effectiviteit van je ontwerp aan te tonen.

 

1-Daagse Workout Gedragsverandering

De workout start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Deze dag is inclusief lunchpauze en koffie-theebreaks.

In deze workout leer je:

  • Potentieel succesvolle en niet succesvolle interventies voor gedragsverandering herkennen;
  • Werken met de gedragslenzen uit uit de toolkit The Behavioural Lenses;
  • Inhoudelijk gesprekspartner zijn richting creatieve bureaus en interne stakeholders;
  • Doelgroepen, doelgedrag en stakeholders benoemen;
  • Richting bepalen voor je eigen innovaties en interventies;

Programma (9.30 – 16.30 uur)

In drie praktische oefeningen maken we kennis met ontwerpen voor gedragsverandering. Op basis van wetenschappelijke kennis over gedragsverandering en inzichten over  doelgroep(en) gaan we aan de slag met de ontwikkeling van producten, diensten en communicatie voor gedragsverandering. Bij iedere oefening hoort een korte theoretische inleiding met veel praktische voorbeelden, daarna gaan we samen aan het werk.

1. Conceptevaluatie met The Behavioural Lenses

Met de kennis uit de Behavioural Lenses gaan we een bestaand (concept-)idee voor een gedragsveranderende dienst, product of campagne analyseren en evalueren. Richt het concept zich op de juiste manier op het doelgedrag? Past het concept bij kenmerken van de doelgroep? Is het concept dusdanig opgezet dat het gedrag gemakkelijk blijvend kan veranderen? Deze vragen beantwoorden we aan de hand van de vijf gedragslenzen. 

 

2. Doelgedrag en stakeholdermapping

Gedragsverandering staat of valt met het gekozen doelgedrag. Het is belangrijk zo concreet mogelijk te maken waarom juist dit gedrag veranderd moet worden en wat het gewenste gedrag is. Is het gedrag zo omschreven dat je er een concept voor kunt bedenken, of is het gedrag te abstract, te vaag, te breed of juist te specifiek? Wie zijn de belanghebbenden in het gedragsveranderings-traject? Wat zijn hun belangen? Hebben we uit alle belanghebbenden wel de juiste doelgroep gekozen? In een korte oefening gaan we daarmee aan de slag en kiezen we een geschikt doelgedrag.

3. Doelgroep- en probleemanalyse

Aan de hand van de Behavioural Lenses bekijken we wat de gekozen doelgroep weet en vindt van het gekozen doelgedrag, of ze gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen, of ze daartoe de juiste vaardigheden en kansen bezitten, waar we verwachten dat weerstand gaat optreden en nog veel meer. En passant denken we alvast na over nieuwe concepten voor gedragsverandering.

Studiemateriaal

Als deelnemer ontvang je de toolbox The Behavioural Lenses (NL). Hierin zit een gedragswaaier, poster en publicatie over ontwerpen voor gedragsverandering.

Inschrijven en kosten

De inschrijfkosten bedragen €399,- (exclusief BTW), inclusief catering en een Nederlandstalige toolbox The Behavioural Lenses. Voor meer informatie en inschrijven, gebruik het inschrijfformulier onderaan deze pagina of neem contact op met Gjilke Keuning via gjilke.keuning@ucreate.nl

Incompany

Liever deze workout binnen jouw instelling of organisatie voor een aantal collega’s of medewerkers? Neem contact op met Gjilke Keuning via gjilke.keuning@ucreate.nl!

Docenten

Sander Hermsen, (1973) is auteur van het Draaiboek Gedragsverandering en de toolbox Behavioral Lenses. Hij studeerde sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Graphic Design aan de Artez Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem. Daarna werkte hij als zelfstandig ontwerper. Sinds 2011 is hij als docent en sinds 2012 als onderzoeker verbonden aan de faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Daar werkt Sander aan de ontwikkeling van producten die communicatieprofessionals helpen om evidence based producten en diensten te ontwerpen die aanzetten tot duurzaam en gezond gedrag. Daarnaast doet hij onderzoek naar de mogelijkheden van digitale technologie om ongewenste gewoonten duurzaam te veranderen.


Mario de Zeeuw, (1977) is senior ontwerper bij Panton, ontwerpers voor de zorg. Na het afronden van zijn studie industrieel ontwerpen aan de TU Delft is Mario actief als ontwerper, waarbij hij een passie heeft voor vraagstukken waarin techniek, gebruik en design vanaf start hand in hand gaan. Sinds 2009 is hij werkzaam bij Panton, waarbij zijn werk zich volledig richt op innovaties voor de zorg. Hier werkt hij als ontwerper en projectleider aan uiteenlopende projecten in de medische sector voor medical device companies, startups, ziekenhuizen en zorginstellingen. Bij uitstek in de zorg, voor zowel de patiënten als de zorgverleners, kunnen interventies voor gedragsverandering bepalend zijn voor de veiligheid en/of effectiviteit van behandelingen en de gezondheid van patiënten, daarom heeft dit vakgebied al geruime tijd de specifieke interesse van Mario.

Inschrijfformulier

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?